Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Kursy wiodące / Szamanizm syberyjski. Praktyka

Buddyzm i szamanizm współcześnie

Warsztaty dr. hab. Bartosza Jastrzębskiego dla grupy roboczej w ramach OUP

25/03/2017 {sobota}
Instytut Grotowskiego, Sala Kinowa

Buddyzm i szamanizm współcześnie
Fot. Bartosz Jastrzębski

Współcześnie 1,7% wierzących Buriatów wprost deklaruje, że są równocześnie i buddystami, i szamanistami. Inni traktują te religie jako systemy „niesprzeczne” i niepozostające ze sobą w duchowym konflikcie. Jeszcze większa grupa Buriatów swobodnie – zależnie od potrzeb – korzysta z rady i pomocy zarówno lamów, jak i szamanów. Wielokrotnie podczas prowadzonych badań Buriaci określali się jako „pragmatyczni”, to znaczy zwracający się ku tej religii, która w danym momencie, w ich przekonaniu, może im najlepiej pomóc. Równie chętnie uczęszczają zarówno do dacanów, jak i szamanów, traktując obie tradycyjne religie jako dwa sposoby postrzegania tego samego duchowego świata i dwa niezbywalne komponenty swojej tradycji. Uczestnicy analizować będą teksty ukazujące współistnienie religii buddyjskiej i szamanizmu we współczesnej Buriacji.

Bartosz_Jastrzebski_fot_ze_zbiorow_prywatnychBartosz Jastrzębski jest doktorem habilitowanym kulturoznawstwa, pisarzem, filozofem, etykiem oraz podróżnikiem. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się pograniczem filozofii, antropologii i literatury, a także historią oraz poszukiwaniami duchowymi i religijnymi. Tropi motywy przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje, którym poświęcił trzy tomy esejów: Pająk. Szkice prawie filozoficzne (2007), Próżniowy świat (2008) oraz Wędrówki po codzienności. Eseje o paru ważnych rzeczach (2011). W 2012 roku otrzymał Nagrodę im. Beaty Pawlak za książkę Krasnojarsk zero (wraz z Jędrzejem Morawieckim). W 2013 roku opublikował zbiór esejów Przedbiegi Europy. Gawędy podróżne, a w 2014 ukazały się dwie jego książki o współczesnym szamanizmie: Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude oraz Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach (wraz z Jędrzejem Morawieckim). Obecnie zajmuje się konserwatywną myślą społeczno-polityczną oraz jej związkami z teologią. W 2016 roku wydał książkę Ostatnie Królestwo. Szkice teologiczno-polityczne poświęconą tym zagadnieniom.

Proponowana bibliografia
Wydawnictwa zwarte

  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach, Wyd. Sąsiedzi, Białystok 2014
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Innego piekła nie ma, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013
  • Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki: Krasnojarsk zero, Sic!, Warszawa 2012
  • Albert Jawłowski: Milczący lama. Buriacja na pograniczu świata, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
  • Andrzej Szyjewski: Szamanizm, WAM, Kraków 2005
  • Christopher Vogler: Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2009
  • Jerzy Sławomir Wasilewski: Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979

Film

Materiał audio

Bibliografia uzupełniająca zostanie podana na zajęciach grupy roboczej.