Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań Kursy wiodące  / Grotowski. Elementarz

Apocalypsis cum figuris

Wykład dr Agaty Adamieckiej-Sitek w ramach OUP

22/03/2019 {piątek} 17:00
Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena

Wstęp wolny

Grotowski nigdy nie był moją fascynacją. Dość szybko i intuicyjnie uświadomiłam sobie, dlaczego to nie jest tradycja, która mnie pociąga, i niespecjalnie chciało mi się przecierać szlaki „krytycznej recepcji”. Ale kiedy okoliczności zmusiły mnie do obcowania z tekstami Grotowskiego, poczułam, że jako […] członkini zespołu redakcyjnego Tekstów zebranych powinnam sprecyzować i ujawnić moje stanowisko.
Agata Adamiecka-Sitek, Leszek Kolankiewicz: Korespondencja, „Didaskalia” 2013 nr 114

W ostatnim spektaklu Grotowskiego wykluczone z rejestrów kulturowej widzialności męsko-męskie pożądanie zostało umieszczone w polu seksualności radykalnie stabuizowanej – w samym centrum chrześcijańskiego mitu – ale też bezpośrednio splecione z dyskursem mizoginistycznym.
Agata Adamiecka-Sitek: Grotowski, kobiety i homoseksualiści. Na marginesach „człowieczego dramatu”, „Didaskalia” 2013 nr 112

 

23 marca odbędzie się seminarium dla grupy roboczej.

adamieckaAgata Adamiecka-Sitek jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, badaczką teatru, krytyczką, wydawczynią. Zajmuje się problematyką gender, cielesności i polityczności sztuki. Autorka książki Teatr i tekst. Inscenizacja w teatrze postmodernistycznym (2006), redaktorka wielu książek o polskim teatrze i kulturze przedstawieniowej. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach i tomach zbiorowych. Członkini zespołu redakcyjnego pierwszego wydania Tekstów zebranych Jerzego Grotowskiego (2013). Redaktorka internetowego pisma naukowego „Polish Theatre Journal” (polishtheatrejournal.com), członkini zespołu kuratorskiego Forum Przyszłości Kultury.  Pracuje w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie kieruje Działem Naukowo-Wydawniczym. Jest adiunktką na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jako dramaturżka stale współpracuje z reżyserką Martą Górnicką w projektach teatru chórowego.

Lektury na seminarium grupy roboczej

Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 773–786, 449–462, 1013–1036 (rozdz. Reżyser jako widz zawodowy, Wokół powstawania „Apocalypsis”Nie jestem cały, jeśli Ty nie jesteś).

Konstanty Puzyna: Powrót Chrystusa, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, pod redakcją Janusza Deglera i Grzegorza Ziółkowskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006, s. 189–200.

Eve Kosofsky Sedgwick: Męskie pragnienie homospołeczne i polityka seksualności, „Krytyka Polityczna” 2005 nr 9–10, s. 176–186.