Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań Kursy wiodące  / Grotowski. Elementarz

Antropologia teatralna

Wykład prof. Leszka Kolankiewicza w ramach OUP

24/05/2019 {piątek} 17:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium

Wstęp wolny

Antropologia teatralna – antropologia teatru – antropologia widowisk: jedna antropologia czy trzy różne? Antropologia romantyczna. Gnoza jako antropologia. Joga: jak możliwe jest wyzwolenie? Z Indii na Haiti i z powrotem. Od sztuki do magii, od teatru do rytuału: w poszukiwaniu straconego performansu. Performer jako wybraniec.

25 maja odbędzie się seminarium dla grupy roboczej.

Fot. Magdalena Mądra

Leszek Kolankiewicz jest kulturoznawcą, antropologiem widowisk. W latach 2005–2012 dyrektor Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, w 2012–2016 dyrektor Centre de civilisation polonaise na Sorbonie. Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Były przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, były przewodniczący Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego w MKiDN. Autor książek: Na drodze do kultury czynnej (1978), Święty Artaud (1988, 2001), Samba z bogami. Opowieść antropologiczna (1995, 2007, 2016), Dziady. Teatr święta zmarłych (1999), Wielki mały wóz (2001).

Lektury na seminarium grupy roboczej

Jerzy Grotowski: Teksty zebrane, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Mario Biagini, Dariusz Kosiński, Carla Pollastrelli, Thomas Richards, Igor Stokfiszewski, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Wrocław – Warszawa 2012, s. 871–893, 916–921 (rozdz. Rodzaj wulkanu. Rozmowa z Jerzym Grotowskim, przełożył Grzegorz Ziółkowski, konsultacja i redakcja przekładu Magda Złotowska; Antropologia teatralna, przełożył Leszek Demkowicz).

Gilles Quispel: Gnoza, przełożyła Beata Kita, konsultacja naukowa, wprowadzenie, wybór tekstów gnostyckich Wincenty Myszor, wybór patrystycznych tekstów gnostyckich, bibliografia do wydania polskiego Czesław Mazur, przekład przejrzał i poprawił, redakcja Paweł Pachciarek, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1988, s. 73–102 (rozdz. Gnoza, neoplatonizm, chrześcijaństwo; Podstawy gnozy).

Richard Schechner: Przyszłość rytuału, przełożył Tomasz Kubikowski, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2000, s. 221–256 (rozdz. Przyszłość rytuału).

Kirsten Hastrup: Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, przełożyła Ewa Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 91–112 (rozdz. Ciało i motywacja. O umiejscowieniu siły działania).

patronimedialniIG