Aktualnie jesteś: Akademia Teatru Alternatywnego / Zjazd XVI Akademii Teatru Alternatywnego

27 alternatywnych sposobów wnoszenia książki na scenę

Pokaz pracy z udziałem uczestników Aty i spotkanie poświęcone książce Magdaleny Grendy Alternatywny słownik terminów treningu aktorskiego

19/03/2017 {niedziela} 17:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, Sala Studyjna

Wstęp wolny

Nadrzędnym celem treningu aktorskiego w teatrze alternatywnym nie jest wytrenowanie formy gwarantującej wysoką wydajność, skuteczność i zręczność sztukmistrza, ale stworzenie warunków do uruchomienia doznań o charakterze metafizycznym, kreatywności, samopoznania, realizacji osobistego i zespołowego procesu, podczas którego ujawniają się ukryte znaczenia, docieranie czy nawet przekraczanie niemożliwego, budowanie przestrzeni motywującej do działań artystycznych. Podstawową zasadą treningu aktorskiego w teatrze niezależnym jest proces tworzenia, nie cel. Proces indywidualny/wewnętrzny aktora i proces grupowy oparte są głównie na działaniu, poszukiwaniu, przekraczaniu. Choć publikacja została napisana przez teoretyka (z zacięciem praktycznym), żywię nadzieję, że Alternatywny słownik terminów treningu aktorskiego będzie przedmiotem nie tylko lektury, ale impulsem do własnych poszukiwań, a przede wszystkim praktyki.
Fragment Wstępu

Pokaz pracy uczestników Akademii Teatru Alternatywnego poprzedzi spotkanie wokół książki Magdaleny Grendy, przenosząc akcent z teorii na praktykę. To wyreżyserowany, ułożony w performatywną strukturę pokaz treningu aktorskiego, który będzie składał się m.in. z różnorodnych ćwiczeń i technik, z którymi uczestnicy Aty zapoznali się podczas jej rocznego przebiegu.

Opiekun artystyczny pokazu: Arti Grabowski

Alternatywny słownik terminów treningu aktorskiego to publikacja, na którą składają się autorskie definicje terminów treningu aktorskiego (np. „centrum”, „impuls”, „granica”, „wyzwanie” itd.) ukute przez prowadzących warsztaty podczas Akademii Teatru Alternatywnego, oraz opis ćwiczeń zogniskowanych wokół danego zagadnienia. Terminy/definicje zostały wybrane i zasugerowane przez autorkę – każdorazowo po odbytych warsztatach w ramach zjazdów Aty – i odnosiły się do „słowa klucza” przytaczanego przez prowadzących lub określały charakter warsztatów, np. u Doroty Porowskiej było to pojęcie „energia”, Daniela Jacewicza „grupa”, Piotra Borowskiego „uważność”, Zbigniewa Szumskiego „fragmentaryzacja”, Jolanty Krukowskiej „ruch”. Publikacja jest hybrydą: autorskiego słownika terminów treningu aktorskiego (wywodzącego się z nurtu teatru alternatywnego), opisu i zestawu ćwiczeń oraz swoistego dziennika pokładowego autorki.

Fot. Eduardo González CámaraMagdalena Grenda jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Zakładzie Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka dwóch monografii naukowych (Teatr Porywacze Ciał oraz Mistrzowie drugiego planu. Poznański teatr alternatywny po 1989 roku), a także artykułów naukowych z zakresu socjologii kultury, kulturoznawstwa, teatrologii oraz performatyki. Instruktorka teatralna i animatorka kultury. Współpracowała z grupą teatralną Zbliżenia, Próby oraz z Teatrem Strefa Ciszy. Liderka i opiekunka Teatru GRANDA UAM. Współtwórczyni oraz koordynatorka projektów „Mój jest ten kawałek podłogi” oraz Festiwalu Kultury Studentów „Kulminacje”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu „Unikatowy Absolwent”.

Autor: Magdalena Grenda
Recenzent: Artur Grabowski (Akademia Sztuk Pięknych)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Miejsce i data wydania: Poznań 2017

Publikacja przygotowana w ramach Akademii Teatru Alternatywnego, organizowanej przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Ośrodek Teatralny Kana i Teatr Brama w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.