Wacław Sobaszek

Wacław Sobaszek – w 1977 roku rozpoczął działalność artystyczną i teatralną w olsztyńskiej Interdyscyplinarnej Placówce Twórczo-Badawczej „Pracownia”. W 1982 roku przeniósł się do Węgajt, gdzie od 1986 roku prowadził Teatr Wiejski. Z zespołem zdobył Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Cieszynie w 1993 roku za spektakl Gospoda ku wiecznemu pokojowi. Przedstawienia w jego reżyserii były wielokrotnie prezentowane w kraju i za granicą. Od roku 2003 roku kierownik artystyczny Festiwalu Wioska Teatralna, za który w 2009 roku otrzymał wraz z żoną nagrodę Pro Publico Bono. Laureat nagrody Australijskiej Fundacji Polcul. Od 2008 roku tworzy spektakle z udziałem pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie. W ramach Teatru Potrzebnego dotychczas powstały: Wesele/domena publiczna, Iwona poślubiona, Sen nocy letniej oraz Ulica Krokodyli.