Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań / Wykłady mistrzowskie

Rok akademicki 2013/2014

Program

pon.
09/12/2013
17:00
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze
Aktor niepodległy. Władza i wolność twórcy

Wykład mistrzowski z okazji wydania książki Georges’a Banu Peter Brook. Ku teatrowi pierwszemu, przekład Maciej Kaziński (Instytut Grotowskiego, Wrocław 2013)

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium, Przejście Żelaźnicze