Aktualnie jesteś: Edukacja

Uczestnicy Akademii Teatru Alternatywnego

Fot. Eduardo González Camára Davit Baroyan (Teatr ZAR) jest aktorem i gitarzystą. Ormianin urodzony w Erywaniu, od 1994 roku mieszka w Polsce. W latach 2007–2012 pracował z opolskim teatrem Piktogram, występując w spektaklach: Drugi pokój Z. Herberta, Recyckling S. Mrożka, Balladyna J. Słowackiego oraz Faust – 7 grzechów głównych J.W. Goethego. W latach 2010–2012 współpracował z goleniowskim Teatrem Brama, biorąc udział w spektaklu Apoteoza – Uczucie w dźwięku. Jest licencjonowanym dziennikarzem i absolwentem Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy o specjalizacji teatralnej we Wrocławiu. Brał udział w I edycji Akademii Teatru Alternatywnego w Polsce oraz czteromiesięcznym projekcie teatralno-muzycznym we Francji w 2014 roku prowadzonym przez pieśniarzy, aktorów oraz reżyserów takich jak: Marcel Pérès, Jean François-­Favreau, Serhij Kowałewycz, Leszek Mądzik i Fabrice Nicot, oraz licznych projektach polskich i zagranicznych. Obecnie pracuje we wrocławskim Teatrze ZAR jako muzyk i aktor w spektaklu Armine, Sister.


Eduardo González CamáraPatryk Bednarski (Teatr Brama) jest animatorem kultury i aktorem, absolwentem pierwszej edycji Akademii Teatru Alternatywnego. Koordynator festiwali oraz młodzieżowych wymian międzynarodowych organizowanych przez Teatr Brama, członek Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej.

Eduardo González CamáraRafał Biesiada (Teatr Czerwona Walizka/Teatr Jednego Klauna) jest pedagogiem, animatorem kultury, performerem i klaunem. Twórca postaci klauna Rufi Rafi. Pomysłodawca i organizator Festiwalu Sztuk Przeróżnych „Cyrki Nowe” w rodzinnym Ostrowcu Świętokrzyskim. Prowadzi zajęcia Klubu Integracji Społecznej w jeleniogórskim MOPS-ie oraz współpracuje z ośrodkami kultury jako instruktor zajęć teatralno-cyrkowych.

Eduardo González CamáraMałgorzata Blicharska (União International de Capoeira Regional) od dziesięciu lat trenuje capoeirę, śpiewa po portugalsku. Jest organizatorką dwóch edycji ogólnopolskich warsztatów capoeira przeznaczonych dla kobiet – Forca das Mulheres. Zajmuje się też fotografią i rysunkiem. Kocha cytryny i biegi przełajowe po szyszkach.


Eduardo González CamáraDamian Borowiec jest muzykiem. Studiował edukację muzyczną (specjalności: dyrygentura chóralna i fortepian oraz jazz). Od 2006 roku bierze udział w wielu projektach teatralnych jako kompozytor, wykonawca i kierownik muzyczny, a także aktor i prowadzący warsztaty dla młodzieży, m.in. w Ośrodku Nowy Świat w Legnicy, Europejskim Ośrodku Praktyk „Gardzienice”. Miłośnik pracy z ciałem, zgłębia technikę pantomimy oraz muzykę tradycyjną, głównie indyjską.


Eduardo González CamáraAlicja Brudło (Teatr Paragraf-2) jest studentką animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystką w Instytucie Teatrologii FU w Berlinie. Artystka teatralną i performance. Współtworzy Teatr Paragraf-2 i Performerię Warszawy. Absolwentka Innej Szkoły Teatralnej Teatru Węgajty. Łączy teatr fizyczny, otwarty na działania zmysłowe, oraz teatr kameralnej sytuacji. Prowadzi zajęcia z młodzieżą w przestrzeni publicznej, integruje doświadczenie miejsca i historii z narzędziami teatralnymi i sztuką współczesną.


Eduardo González CamáraEwa Chmielewska (Teatr NOWEGO) jest reżyserką i aktorką. Współtworzy duet Teatr NOWEGO. Studentka Kulturoznawstwa, członkini zarządu Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej i Ligi Teatrów Studenckich. Wystąpiła w spektaklach wielokrotnie nagradzanych na ogólnopolskich festiwalach (np. Łódzkie Spotkania Teatralne) oraz w wielu innych spektaklach scenicznych, plenerowych i happeningach we współpracy z innymi teatrami. Otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne za rok akademicki 2013/14. Trzykrotnie nagrodzona Stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia artystyczne.


Eduardo González CamáraDamian Droszcz (Teatr Jestem) jest absolwentem Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (oligofrenopedagogika i edukacja dorosłych). Animator kultury i aktor. Do 2012 roku był aktorem Teatru Zaczarowany Świat w Toruniu. Obecnie pracuje jako nauczyciel przedmiotu „Kultura żywego słowa”, gra w przedstawieniach Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, współtworzy zespół Teatru Rysunkowego Jaworski. Od 2009 roku prowadzi amatorską grupę teatralną osób niepełnosprawnych. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Torunia za działalność w sferze kultury, promowanie działań teatralnych wśród osób niepełnosprawnych i młodzieży szkolnej (2011) oraz stypendysta Miasta Torunia w dziedzinie kultury (2014). Uczestnik wielu festiwali i warsztatów w Polsce i za granicą. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą (m.in. Belgia, Turcja, Bułgaria).

Eduardo González CamáraWeronika Giżycka (Teatr 6 i Pół) jest studentką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kierunku architektura i urbanistyka. Od 2011 roku aktorka w grupie teatralnej 6 i Pół z Gryfina, członkini Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych Hybadu. Z teatrem związana od najmłodszych lat. Aktywnie uczestniczy w projektach artystycznych w kraju oraz poza jego granicami.

Eduardo González CamáraKrzysztof Gmiter (Teatr 6 i Pół) jest absolwentem Instytutu Kultury Fizycznej oraz pedagogiki tańca na Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie. Od dwudziestu lat związany ze sceną teatralną. Wystąpił w blisko stu spektaklach teatralnych, musicalach, choreografiach tanecznych oraz akcjach performatywnych. Uczestnik projektów międzynarodowych w Polsce, Niemczech, Czechach oraz Francji. Od 1999 roku tancerz Teatru Tańca Ego Vu, od 2001 roku lider Teatru 6 i Pół i animator kultury w GDK w Gryfinie. Od 2005 roku tworzy jako freelancer.

Eduardo González CamáraMagdalena Grenda (Teatr Granda UAM) jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Zakładzie Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka dwóch monografii naukowych (Teatr Porywacze Ciał oraz Mistrzowie drugiego planu. Poznański teatr alternatywny po 1989 roku), a także artykułów naukowych z zakresu socjologii kultury, kulturoznawstwa, teatrologii oraz performatyki. Instruktorka teatralna i animatorka kultury. Współpracowała z grupą teatralną Zbliżenia, Próby oraz z Teatrem Strefa Ciszy. Liderka i opiekunka Teatru GRANDA UAM. Współtwórczyni oraz koordynatorka projektów „Mój jest ten kawałek podłogi” oraz Festiwalu Kultury Studentów „Kulminacje”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu „Unikatowy Absolwent”.

Eduardo González CamáraMarta Grygier (Teatr Wiatrak) jest animatorką kultury, wychowawczynią w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP, opiekunką młodzieżowej grupy Teatr Wiatrak oraz współzałożycielką Stowarzyszenia „Plantacja Wyobraźni – Mały Dom Kultury”. Od 16 lat zaangażowana w życie kulturalne Barlinka, gdzie działa z różnymi grupami społecznymi w różnym wieku. Pasjonatka kultury ludowej, joggingu, sztuk walki i gry na djembe.


Eduardo González CamáraEliza Hołubowska (Teatr Tańca Ego Vu) jest zawodową tancerką, instruktorką i choreografką Teatru Tańca Ego Vu. Była tancerką Teatru Tańca Alter z Kalisza. Organizuje Festiwal Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca w Gryfinie. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach artystycznych. Na stałe współpracuje z Teatrem Kana w Szczecinie, Ośrodkiem Działań Twórczych w Broellinie i Teatrem Uckermarkische Buhnen w Schwedt w Niemczech.


Eduardo González CamáraKrystyna Hussak-Przybyło (Studio Teatralne WYJĄTEK) jest absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz reżyserii teatru dzieci i młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka Nagrody Prezydenta Krakowa Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa oraz Nagrody im. L. Cyganika „Za Wybitne Osiągnięcia w Teatrze Dzieci i Młodzieży”. Od 15 lat prowadzi Dziecięce Studio Teatralne WYJĄTEK przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Od 2000 roku współpracuje z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, gdzie przygotowała obsady dziecięce do następujących spektakli: Lunatycy oraz Mistrz i Małgorzata Krystiana Lupy, Makbet Andrzeja Wajdy, Trzy stygmaty Palmera Eldritcha Jana Klaty, Auto da fé Pawła Miśkiewicza, Car Mikołaj Remigiusza Brzyka, Nie-Boska komedia Krzysztofa Nazara, Oczyszczenie Petra Zelenki.


Eduardo González CamáraPaula Jarmołowicz (Teatr Kana, Abanoia) jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim (specjalizacja edukacja teatralna). Animatorka kultury, aktorka niezależnego Teatru Abanoia, członkini Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej. Pracuje w Ośrodku Teatralnym Kana. Uczestniczyła w I edycji Akademii Teatru Alternatywnego w Goleniowie. Od 2005 roku prowadzi działalność artystyczną i edukacyjną w zakresie teatru i sztuk performatywnych, realizując spektakle oraz prowadząc warsztaty z młodzieżą i dziećmi. W latach 2009–2013 organizatorka Salezjańskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego SOFFT. W roku akademickim 2013/2014 za swoją działalność uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium Prezydenta Miasta Szczecin. Stypendystka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Laureatka licznych konkursów i festiwali teatralnych i recytatorskich.


Eduardo González CamáraAleksandra Knaś (Teatr W Przebudowie) jest studentką filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestniczką warsztatów Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Współpracowała z Teatrem Te-O-Ka oraz współtworzyła grupę teatralną „PANTOPISZE”. Od 2014 roku prowadzi autorski Teatr W Przebudowie.

Eduardo González CamáraIwona Konecka (Teatr Realistyczny) jest absolwentką wiedzy o teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie i filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a także Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego (trzyletni międzynarodowy kurs) oraz Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej (studia podyplomowe w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). Uzyskała też absolutorium w ramach studiów magisterskich na wydziale Wiedzy o Kulturze (Instytut Kultury Polskiej UW). Aktualnie studentka filozofii (UW) oraz specjalizacji animacja kultury (Instytut Kultury Polskiej UW). Od 1995 roku współtworzy Teatry Realistyczny, początkowo jako aktorka, od 4 lat również jako reżyserka. Prezes Fundacji Teatr Realistyczny. Pracuje dla Fundacji Teatr Realistyczny jako instruktorka teatralna, animatorka kultury oraz foundriser i koordynatorka projektów. Uwiedziona przez współczesną polską poezję, pisze na ten temat pracę magisterską, stworzyła i od czterech lat organizuje Złodziei Wierszy (ogólnopolski konkurs na najlepsze wykonanie polskiego współczesnego wiersza) oraz pracuje nad inspirowanym poezją monodramem Atrapa i Utopia (premiera 19 grudnia 2015 w ramach projektu Teatru Ósmego Dnia „OFF: premiery prezentacje”).


Eduardo González CamáraHubert Kożuchowski (Teatr Tańca KOINSPIRACJA) jest absolwentem Studia Aktorskiego Teatru Porywacze Ciał prowadzonego przez Katarzynę Pawłowską w Poznaniu. Związany z teatrem alternatywnym od czasów szkoły podstawowej, kiedy to został aktorem w teatrze prowadzonym przez Lubę Zarembińską. Aktorstwa uczył się na scenie. Współpracuje z takimi zespołami jak: Teatr Porywacze Ciał, Teatr Ba-Q, Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006, Teatr dla najmłodszych BLUM. Wiceprezes Fundacji KOINSPIRACJA, pod egidą której działa Teatr Tańca KOINSPIRACJA. Dobrze czuje się w improwizacji i partnerowaniu. Na scenie szuka szczerości i prawdziwych emocji, interesuje go ruch i taniec.


Eduardo González CamáraLuiza Łuszcz-Kujawiak (Teatr Logos) jest nauczycielką języka francuskiego w liceum oraz członkinią Teatru Logos, grupy teatralnej działającej przy Europejskim Centrum Kultury Logos. Często prowadzi zajęcia teatralne dla młodzieży, których rezultatem są spektakle w językach francuskim i polskim. Często wraz z młodzieżą bierze udział w przeglądach teatralnych w Polsce i zagranicą. Uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych i wymianach międzyszkolnych, które współtworzy. Od 13 lat organizuje dla młodzieży z województwa łódzkiego Festiwal Piosenki Francuskiej „Plein Chant”.


Eduardo González CamáraKatarzyna Mazurkiewicz (Teatr Abanoia) jest współautorką wielokrotnie nagradzanego na festiwalach teatralnych spektaklu Fitness. W latach 2007–2012 organizowała festiwal teatralny SOFFT oraz była szefową jego ogólnopolskiego biura. Współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży oraz Polskim Związkiem Głuchych w Szczecinie. W latach 1998–2002 członkini Młodzieżowej Żeńskiej Orkiestry Dętej „Olimpia” (nauka gry na saksofonie). Zawodowo związana z zamówieniami publicznymi.


Eduardo González CamáraAnastasia Miedwiediewa (Teatr Most) jest absolwentką wydziału aktorskiego teatru lalek Państwowego Instytutu Kultury i Sztuki w Ługańsku oraz wydziału aktorskiego teatru animacji Narodowego Uniwersytetu Sztuki w Charkowie. Aktorka, reżyserka, animatorka kultury, organizatorka projektów teatralnych. W latach 2009–2014 organizowała zajęcia teatralne dla dzieci w Jałcie na Krymie. Od 2011 roku wraz z grupą przyjaciół współtworzy Teatr Most, zaangażowany w poszukiwanie nowych form i metod pracy w teatrze, wraz z którym brała udział w międzynarodowych projektach teatralnych. Była wolontariuszką w ramach Wolontariatu Europejskiego w Teatrze Brama, gdzie grała w sztukach takich jak Fale, Vova i Spowiedź Masochisty. Reżyseruje także interaktywną sztukę dla dzieci Misiaczek.


Eduardo González CamáraNatalia Mikita (Teatr Abanoia) jest studentką pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim, aktywnie działa w Związku Harcerstwa Polskiego i pracuje z dziećmi oraz z młodzieżą. Razem z Kompanią Marzeń organizuje kolonie oraz półkolonie cyrkowe, a także zajęcia i festyny. Trenuje sztuki cyrkowe w grupie Cyrk Zodiak, aktualnie w Klubie żonglersko-akrobatycznym.


Eduardo González CamáraOleh Nesterow (Teatr Most) jest absolwentem wydziału lalkarskiego Państwowego Instytutu Kultury i Sztuki w Ługańsku oraz Narodowego Uniwersytetu Sztuki w Charkowie, współtwórcą Teatru Most. W latach 2012–2013 był wolontariuszem Teatru Brama w ramach Europejskiego Wolontariatu. W roku 2014 grał w spektaklu Co w trawie piszczy? w reżyserii Benno Plassmanna.


Eduardo González CamáraDominika Nestorowska (G.A. bravo2art) jest założycielką Grupy Artystycznej bravo2art, instruktorką i reżyserką. W pracy z aktorem koncentruje się na obserwacjach, relacjach, działaniu i byciu. Uważa, że do stworzenia teatru niezbędne są trzy elementy: ludzie-widzowie, ludzie-aktorzy i ludzie-reżyser. Zagrać można wszędzie, można się ubrać lub rozebrać, ale jeśli za reżyserem nie będą stali ludzie, to nic nie stworzy. Nikt nie zagra tego, co wymyśli i nikt nie zobaczy tego, co zostanie przedstawione.


Eduardo González CamáraJoanna Olejniczak (Teatr Abanoia) jest absolwentką studiów licencjackich kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim, studentką edukacji teatralnej, aktorką Teatru Abanoia, a także tancerką. Interesuje się sztuką współczesną, ruchem scenicznym i filmem.


Eduardo González CamáraJacek Panek (Teatr Gdynia Główna) jest absolwentem wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim oraz Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego (BAIT). Od 2013 roku instruktor teatralny Gdańskiej Szkoły Artystycznej. Obecnie związany z Teatrem Gdynia Główna, Teatrem Czarny Kwadrat oraz Teatrem Znak. Był uczestnikiem wielu warsztatów i projektów teatralnych realizowanych przez twórców z Polski, Litwy i Szwecji. Brał udział w realizacjach Teatru Gdynia Główna, Teatru Na Plaży, Teatru Czarny Kwadrat, Teatru Znak, Klaipėdos Valstybinis Muzikinis Teatras na Litwie oraz spektaklach dyplomowych Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego.


Eduardo González CamáraMałgorzata Polakowska (Teatr Gdynia Główna) jest absolwentką studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie Gdańskim, krytyki artystycznej Akademii Sztuk Pięknych oraz Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego BAIT, aktorką i aktywistką Teatru Gdynia Główna i Teatru Czarny Kwadrat. W swoich działaniach warsztatowych skupia się przede wszystkim na pracy z osobami wykluczonymi (ZK Przeróbka, Areszt Śledczy w Gdańsku, Ośrodek MONAR). Specjalizuje się w zajęciach wykorzystujących formułę Teatru Forum, służącą wzmacnianiu grup wykluczonych w przeciwstawianiu się opresji oraz stymulowaniu debaty wokół problemów społecznych.


Eduardo González CamáraPiotr Przybyło (Teatr Formy) jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Częstochowie kierunek wychowanie przez sztukę (dyplom z grafiki w pracowni profesora R. Osadczego). Aktualnie prowadzi w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży Teatr Formy, gdzie podstawowym wyznacznikiem działań twórczych jest plastyka . Współpracuje także z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, z profesorem Z. Bajkiem z Katedry Interdyscyplinarnej oraz Muzeum GALICJA w Krakowie. Zajmuje się także metaloplastyką. Swoje prace prezentował m.in. na wystawach Crossroads w Dublinie, Amberif w Gdańsku oraz w Muzeum Galicia (stała wystawa judaików).


Eduardo González CamáraMaciej Ratajczyk (Teatr Kingdom of Curvy Fork) jest z wykształcenia teatrologiem, zawodowo instruktorem teatralnym, animatorem kultury. Założyciel i reżyser Teatru Kingdom of Curvy Fork. Pomysłodawca i współorganizator festiwalu „Goleniowska Gala Oskara” oraz „Wolfram”. Koordynator wielu działań teatralnych na terenie Goleniowa oraz Krakowa. Prowadzi firmę Ogrody Kultury zajmującą się organizacją wydarzeń kulturalnych oraz promocją młodej niezależnej sztuki.


Eduardo González CamáraHalszka Różalska (Teatr „Wiem kiedy nie mogę”) współpracuje z poznańskim Teatrem Porywacze Ciał, Studiem Teatralnym Blum oraz realizuje wraz z Katarzyną Pawłowską spektakle lalkowe dla dzieci. Instruktorka zajęć arteterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz zajęć teatralnych dla dzieci.


Eduardo González CamáraAnna Sadowska (Teatr Realistyczny) jest absolwentką teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Europejskiego Ośrodka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice. Aktorka i reżyserka Teatru Realistycznego ze Skierniewic, animatorka kultury i realizatorka projektów społeczno-kulturalnych. W latach 2012–2014 była prezeską Fundacji Teatr Realistyczny.


Eduardo González CamáraSebastian Siepietowski (Teatr S-Tworzywo) jest absolwentem Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy ze specjalizacją pantomima, studentem scenografii w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 2006 roku aktor Teatru S-Tworzywo, od 2014 jego kierownik artystyczny. Prowadzi warsztaty teatralne we współpracy ze Stowarzyszeniem Tratwa w projekcie „Moje Miejsce NGO”. Brał udział w wielu międzynarodowych i lokalnych projektach teatralnych, festiwalach oraz warsztatach.


Eduardo González CamáraDominik Smaruj (Teatr NOWEGO) jest reżyserem i aktorem. Wystąpił w wielokrotnie nagradzanych spektaklach Teatru NOWEGO, m.in. w Pierogach, Cielsku, Konwencie – spotkaniu tematycznym i Panakei. Brał udział w realizacjach scenicznych, plenerowych i happeningach, występował na festiwalach takich jak Łódzkie Spotkania Teatralne i Zero Budget Festival.


Eduardo González CamáraPatryk Cachorro Stolarz (União International de Capoeira Regional) jest capoeiristą i projektantem grafiki użytkowej. Trener Wrocławskiej sekcji i członek kadry Polski grupy União Internacional de Capoeira Regional. Trzykrotnie (łącznie ponad pół roku) szkolił się w Brazylii. Prekursor capoeira w Białej Podlaskiej, gdzie prowadził 2 akademie i wykształcił 10 zaawansowanych instruktorów. Główny organizator projektu „Cojestmiasto”, skupiającego kreatywnych ludzi. Producent wielu wystaw, koncertów, warsztatów. Uczestnik projektu „Mosty” (Most do San Sebastian) w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Związany z Teatrem Krzyk, z którym prowadził kilkanaście warsztatów w Polsce i za granicą, współtworzył spektakl Osad. Jako projektant specjalizuje się w identyfikacji wizualnej. Znak graficzny, który opracował dla Teatru Krzyk został zaprezentowany podczas II Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych jako jeden z najlepszych polskich znaków z ostatnich 15 lat.


Eduardo González CamáraMonika Tomczyk (Teatr Logos) jest absolwentką reżyserii teatru dla dzieci i młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu i Letniej Szkoły Dramy z Johnem Somersem. Zawodowo pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 4 w Łodzi. Jest pedagogiem specjalnym, terapeutą SI, instruktorką Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała oraz Eksperymentalnego Teatru Tańca (program EXTATHE dr. Detlefa Kapperta), instruktorką Edukacji Somatycznej The Body/Think Process (BTP) Alana Caig Wilsona, tańca terapeutycznego w procesie certyfikacji (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii – Polski Teatr Tańca). W swojej pracy wykorzystuje wiele metod m.in. tańca kreatywnego opartą o teorię ruchu Labana, Life/Art Process(A.Halprin), choreoterapię, dramoterapię, dramę stosowaną. Tworzy i prowadzi projekty teatralno-ruchowo-terapeutyczne dla młodzieży, dzieci, dorosłych, m.in. Teatr Interaktywny, Mała Akademia Teatralna (Teatr Współczesny, Szczecin). Za spektakl PoDuchy ze swoja grupą teatralno-rozwojową z Poradni otrzymała m.in. nagrodę główną 27 Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Dziatwa”.

Dokumentacja

Fot. Rafał BiesiadaEduardo González Camára ukończył komunikację audiowizualną na Uniwersytecie w Burgos, w Hiszpanii. Operator kamery telewizyjnej, fotograf-podróżnik. Od września 2015 wolontariusz Teatru Brama.
www.eduardogonzalez.eu