SŁOŃCE Szkoła Reny Mireckiej

W sztuce jest apoteoza i profanacja. Działając całym sobą w tak zwanym procesie aktora całkowitego, siłą rzeczy osoba otwiera się na rodzaj zarówno szczęśliwości, jak i cierpienia. Próbuje się, aby w końcu opuścić to drugie, albo by to drugie opuściło człowieka. To kosztuje. Świadomości nie dostaje się za darmo. To nie są książki uniwersytetów z powtarzającymi się wykładami. To jest żywy proces, tu i teraz dziejący się w innym wymiarze świadomości, gdzie z podświadomości płynie to, co człowiekowi zostało dane z urodzeniem, teraz i w poprzednich wcieleniach. Najistotniejszy sens bycia tu, na ziemi, zawiera się w przesłaniu: poznawaj, kim jesteś; kochaj, bo byłeś inkarnowany z miłością. Wszyscy jesteśmy połączeni w Jednym.

Wierzę, że nie może być inaczej, jak tylko zrozumienie największej tajemnicy, że istnieje tylko Jedna Jedyna Wszechmoc a każdy z nas jest cząstką tej Kosmicznej Wszechmocy.
Niech się dzieję.
Nie o mnie chodzi, chodzi o coś o wiele ważniejszego.

Rena Mirecka

Więcej informacji: renamirecka.grotcenter.art.pl

Wydarzenia

Przejście. Odosobnienie poświęcone badaniom nad organicznym ludzkim rytuałem

Przejście. Odosobnienie poświęcone badaniom nad organicznym ludzkim rytuałem

Laboratorium w ramach SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej
Prowadzący: Marco Balbi Dipalma
21–25/07/2019
Wydarzenie odwołane

Przejście

Przejście

Laboratorium w ramach SŁOŃCE Szkoły Reny Mireckiej
Prowadzący: Marco Balbi Dipalma
12–16/04/2019

rena_modyfikRena Mirecka była aktorką Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego od roku 1959 aż do jego samorozwiązania w 1984 roku. Występowała we wszystkich jego spektaklach, m.in. w Akropolis, Księciu NiezłomnymApocalypsis cum figuris. W oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy w Teatrze Laboratorium prowadzi spotkania i warsztaty, w których biorą udział ludzie z całego świata. Od 2000 roku Rena Mirecka współpracuje stale z Ośrodkiem, a następnie Instytutem Grotowskiego we Wrocławiu, gdzie prowadziła laboratoria The Way. W 2009 roku powstał film The Dream w reżyserii Macieja Stawińskiego o pracy Reny Mireckiej w ramach Laboratorium Poszukiwań Parateatralnych THE WAY w Brzezince, które odbyło się w lipcu tego samego roku. W 2010 roku przy Instytucie została powołana Szkoła Reny Mireckiej, w której odbywają się regularne zajęcia –  w latach 2010–2017 laboratorium KARAWANASUN, od lipca 2017 laboratorium SŁOŃCE, przy którym asystuje Marco Balbi di Palma.

Więcej informacji: renamirecka.grotcenter.art.pl

2017
8–12 stycznia / Sala Teatru Laboratorium
22–24 kwietnia / Sala Teatru Laboratorium
19–21 lipca / Sala Teatru Laboratorium