Aktualnie jesteś: O nas

Siedziby Instytutu Grotowskiego

Przejście Żelaźnicze

Przejscie_Zelaznicze_Archiwum_Instytutu_GrotowskiegoGłówna siedziba Instytutu Grotowskiego znajduje się w historycznych pomieszczeniach Teatru Laboratorium w Przejściu Żelaźniczym na wrocławskim Rynku, w których w 1965 roku odbyła się premiera Księcia Niezłomnego, a w 1969 roku oficjalna premiera Apocalypsis cum figuris. Obecnie przeznaczone są przede wszystkim na działalność artystyczną i archiwalno-dokumentacyjną i korespondującą z nią działalność edukacyjną. Tutaj mieszczą się: Archiwum Instytutu Grotowskiego i Sala Teatru Laboratorium, a także Czytelnia im. Ludwika Flaszena, gdzie odbywają się spektakle teatralne, wykłady gościnne, warsztaty, spotkania z autorami książek, pokazy filmów, seminaria i konferencje naukowe.

 

Studio Na Grobli Instytutu Grotowskiego

Studio_Na_Grobli_Archiwum_Instytutu_GrotowskiegoStudio Na Grobli działa od kwietnia 2010 roku przy ul. Na Grobli 30/32, w dawnej siedzibie Stowarzyszenia Wioślarskiego Wratislavia. W Studiu mieszczą się: Sala Studyjna, sale prób, pokoje gościnne oraz Scena Letnia nad rzeką. Odbywają się tutaj spektakle teatralne, rezydencje artystyczne i warsztaty.

 

 

 

Brzezinka

Brzezinka_Archiwum_Instytutu_GrotowskiegoBrzezinka, leśna baza Instytutu Grotowskiego, to wolnostojący budynek, znajdujący się nieopodal wsi Brzezinka koło Oleśnicy (40 km od Wrocławia). W latach 1971–1981 miały w nim miejsce kierowane przez Jerzego Grotowskiego przedsięwzięcia parateatralne i projekt Teatr Źródeł. Obecnie Brzezinka służy głównie działaniom warsztatowym.

 

 

 

Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego

piekarniaCentrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego mieści się przy ul. Księcia Witolda 62, w dawnym budynku piekarni garnizonowej na Kępie Mieszczańskiej (obecnie Piekarnia Żywa Kultura). Przestrzeń studyjna o powierzchni 600 m2 została wyposażona w profesjonalne systemy teatralne: oświetleniowy, nagłośnieniowy, multimedialny i sceniczny, w tym najnowocześniejszy sprzęt do videomappingu. W Centrum Sztuk Performatywnych znajduje się także foyer o powierzchni 140 m2. System ruchomych widowni, posiadających do 400 miejsc, umożliwia dowolną aranżację przestrzeni studyjnej tak, aby odbywały się tu jednocześnie nawet 2–3 wydarzenia, takie jak: spektakle teatralne, imprezy muzyczne (np. koncerty muzyki klasycznej i jazzowej), konferencje, wykłady czy imprezy branżowe.

Instytut Grotowskiego realizował projekt „Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych (Center for Performing Arts)” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.3 „Dziedzictwo kulturowe” Poddziałania nr 4.3.2 „Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.

Celem projektu była aranżacja Starej Piekarni i wyposażenie Centrum Sztuk Performatywnych w teatralny system oświetleniowy, nagłośnieniowy, multimedialny i sceniczny.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 441 241,92 zł

FE_PR-DS-UE_EFRR-poziom-PL-black

Galeria zdjęć