Aktualnie jesteś: Otwarty Uniwersytet Poszukiwań

Semestry autorskie

Trwające cały semestr cykle wykładów i seminariów prowadzonych przez wybitnych naukowców i intelektualistów, poświęcone zaproponowanym przez nich tematom szczegółowym, związanym oczywiście z zagadnieniami podejmowanymi w ramach Uniwersytetu jako całości.

Zajęcia skierowane są do teoretyków i praktyków: badaczy, studentów studiów magisterskich i doktoranckich, artystów, kuratorów, wszystkich, którzy chcą się zagłębić w skomplikowane sieci technokulturowych powiązań między sztuką, nauką, a technologią. Seminaria będą miały formę wykładowo-konwersacyjną.

Koordynatorka: Sylwia Fiałkiewicz

Program

Żyjąc w globalnym laboratorium. Sztuka i nauka w czasach technokultury

Dr hab. Agnieszka Jelewska
Rok akademicki 2014/2015

Sztuka jako wehikuł wspólnoty

Igor Stokfiszewski
Rok akademicki 2012/2013

Grotowski i anarchia myślenia

Dr Łucja Iwanczewska
Rok akademicki 2011/2012

Poezja czynna od Mickiewicza do Grotowskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
Rok akademicki 2010/2011

Gender – dramat – teatr

Dr Agata Adamiecka-Sitek
Rok akademicki 2010/2011