Aktualnie jesteś: Warsztaty

Jestem

Cykl warsztatów Fundacji Jubilo

12–14/04/2019 {piątek–niedziela}
31/05 – 1–2/06/2019 {piątek–niedziela}
27–29/09/2019 {piątek–niedziela}
17–20/10/2019 {czwartek–niedziela}
Instytut Grotowskiego, Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu

„Jestem. Tutaj. Stoję. Teraz. Mówię. Do Ciebie”

Warsztaty koncentrować się będą na zagadnieniu tożsamości. Dlaczego stajemy na scenie? Skąd wypływa nasza potrzeba mówienia i co wówczas mówimy? Czym wypełniamy potencjał naszych słów i akcji na scenie? Te pytania, nawiązujące bezpośrednio do tożsamości osoby/aktora, towarzyszyć nam będą w drodze do miejsca, gdzie akt ekspresji jest prawdziwy i powstaje bez poczucia winy.

Głównym celem cyklu warsztatów jest zaprezentowanie uczestnikom i poznanie przez nich pełnego spektrum metod wykorzystywanych w pracy Fundacji Jubilo i stosowanie ich w późniejszej stałej praktyce. Począwszy od tych warsztatów twórcy Jubilo będą nawiązywać do tematycznych, fizycznych i kreatywnych aspektów rozwijanych przez nich w projektach.

Elementy techniczne warsztatów:

• dynamika grupy/praca zespołu
• świadomość fizyczna i przestrzenna
• akcja/reakcja
• słuchanie i relacja
• ćwiczenia partnerskie
• podstawowe elementy akrobatyczne i ćwiczenia „wzajemnościowe”
• praca nad rytmiką
• praca z ciałem/głosem
• harmonia/dysonans
• podstawowe elementy śpiewu polifonicznego
• improwizacja i kompozycja
• od partytury fizycznej do tekstu
• relacja między partyturą fizyczną a muzyką

Na wstępie skupimy się na technicznych elementach rzemiosła teatralnego. Zgodnie z przewodnimi tematami warsztatów („Działanie”, „Relacja”, „Głos”, „Społeczność”) zbudujemy wspólną płaszczyznę, na podstawie której uczestnicy będą mogli postawić sobie pytania i zbadać głębiej praktyczną pracę aktorską. Następnie przejdziemy do drugiego etapu pracy: poszukiwań możliwości przekroczenia własnego rzemiosła w procesie twórczym, nakierowanych na wiodący temat każdego z warsztatów.

Oprócz treningu stricte aktorskiego uczestnicy będą mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanych warsztatach prowadzonych przez aktorów od wielu lat współpracujących z Fundacją Jubilo w ramach projektu „Odkluczanie” prowadzonego na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu (zależnie od dostępności i regulacji placówki). Sesja ta będzie kluczowa do zrozumienia i pogłębienia wiedzy oraz doświadczenia z zakresu technik stosowanych przez Jubilo w warunkach środowiska społecznego.
W ramach cyklu warsztatów uczestnicy będą mogli zobaczyć materiał filmowy oraz zabrać głos w dyskusji z prowadzącym warsztaty, która będzie dotyczyć zastosowania metod i narzędzi teatralnych w warunkach zewnętrznych.

Cykl warsztatów skierowany jest do aktorów, performerów, śpiewaków, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i doświadczenia z zakresu treningu fizycznego w obrębie różnych obszarów pracy (ciało, głos i relacja), a także poznania specyficznych technik teatralnych rozwijanych i wykorzystywanych od początku pracy Fundacji Jubilo.

Warsztaty

Jestem. Działanie

Jestem. Działanie

Warsztaty Fundacji Jubilo
12–14/04/2019

Jestem. Relacja

Jestem. Relacja

Warsztaty Fundacji Jubilo
31/05 – 2/06/2019

Jestem. Głos

Jestem. Głos

Warsztaty teatralne Fundacji Jubilo
Prowadzący: Diego Pileggiego w asyście Aleksandry Gronowskiej
27–29/09/2019
Zapisy do 23 września

Jestem. Społeczność

Jestem. Społeczność

Warsztaty teatralne Fundacji Jubilo
Prowadzący: Diego Pileggiego w asyście członków projektu „Odkluczanie”
17–20/10/2019
Zapisy do 10 października

Fot. Karol Jarek

Jubilo to zespół, kierujący się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur. Poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki, Jubilo dąży do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a zespołem Jubilo.

Od 2011 roku zespół pracował m.in. z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego, osobami bezdomnymi, uchodźcami z Bośni czy osadzonymi. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Instytutem Grotowskiego. Od wielu lat prowadzi na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu projekt „Odkluczanie”, w ramach którego powstał wielokrotnie nagradzany spektakl „Odzwierciedlenie” w reżyserii Agnieszki Bresler, Diega Pileggiego, Simony Sali (2015) oraz „Kain” w reżyserii Diega Pileggiego (2019). Zespół rozwija ponadto różne programy w ramach prowadzonego przez siebie projektu, są to m.in. warsztaty teatralne dla osadzonych, program profesjonalizacyjny w zakresie różnych dziedzin teatralnych, a także aktywnie bierze udział w budowaniu międzynarodowej sieci teatru w więzieniu. Zespół Jubilo współpracuje z profesjonalnymi teatrami w Polsce i za granicą w ramach międzynarodowego programu warsztatowego oraz rozwoju artystycznego. Ponadto od 2017 roku bierze udział w europejskich projektach m.in. Erasmus+, Creative Europe zrzeszających grupy teatralne z całej Europy.

W 2018 roku Jubilo gościło na wielu międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach teatralnych m.in. na festiwalu Dreams Before Dawn w Paryżu, Festival dei Due Mondi w Spoleto we Włoszech, Narodowym Festiwalu Teatru w Więzieniu „Destini Incrociati” we Włoszech, międzynarodowej konferencji naukowej „Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i dramacie”  w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk czy XX Międzynarodowej Konferencji Teatru w Więzieniu we Włoszech („Convegno Internazionale I Teatri delle Diversità”). Jubilo współpracuje także z naukowcami i uniwersytetami w Polsce oraz we Włoszech, w tym m.in. z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, gdzie prowadzone są szeroko zakrojone badania na temat profesjonalnego teatru w więzieniu.
Więcej informacji: jubiloproject.com

Fot. Magdalena MądraDiego Pileggi jest włoskim aktorem i reżyserem. W 2011 roku ukończył studia aktorskie prowadzone przez Manchester Metropolitan University we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła we Wrocławiu, a w 2007 roku studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano. Założyciel teatru fizycznego Odra Ensemble (2012), prowadzonego we współpracy z Teatrem Pieśń Kozła, i włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle Ore (2010). Lider projektu „Oistros”, ekspedycji badawczej poświęconej północnowłoskiemu rytuałowi tarantyzmu oraz pieśniom pracy, pieśniom liturgicznym i walce na noże. Od 2012 jest współzałożycielem i liderem grypy teatralnej Jubilo, która prowadzi projekty/wystawia spektakle z grupami marginalizowanymi społecznie. Wraz z Jubilo prowadził warsztaty, reżyserował i realizował projekty teatralne w różnych środowiskach, m.in. pracował z osobami z zaburzeniami umysłowymi i fizycznymi, uchodźcami, społecznością romską i więźniami.

W 2017 roku Diego Pileggi nawiązał współpracę z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoską siecią teatrów w więzieniu) oraz z europejską siecią teatrów, wspieraną przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+ (w tym z Bratysławą, Belgradem itd.), których celem jest wykorzystanie narzędzi teatralnych w pracy z grupami marginalizowanymi przez społeczeństwo,
a także w szkoleniu artystów i reżyserów.

Jako aktor i pedagog Diego Pileggi współpracował m.in. z Instytutem Grotowskiego, zespołem In Medias Res, Teatrami Polskimi we Wrocławiu i Warszawie oraz Teatro dell’Albero.

Cykl warsztatów został podzielony na cztery 15-godzinne warsztaty (z wyjątkiem Jestem – Społeczność, na które przeznaczono 18 godzin) i będzie skupiał się na wyrażeniu siebie w obrębie następujących tematów:

  • „JestemDziałanie” 12–14/04 {piątek–niedziela} / Studio Na Grobli
  • „JestemRelacja” 31/05 12/06 {piątek–niedziela} / Studio Na Grobli
  • „JestemGłos” 2729/09 {piątek–niedziela} / Studio Na Grobli
  • „JestemSpołeczność” 1720/10 {czwartek–niedziela} / Instytut Grotowskiego i sala teatralna Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu (zależnie od dostępności i regulacji placówki)

Cykl wszystkich warsztatów: 1200 PLN
Pojedyncze warsztaty: 350 PLN

Zapisy: Wypełnioną kartę zgłoszenia na cykl warsztatów oraz warsztaty „Jestem. Działanie” prosimy przesłać do 29 marca 2019 na adres: office@jubiloproject.com (tel. +48 535 739 698). Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają uczestnicy, którzy zapiszą się na wszystkie warsztaty.

Logo Jubilo