Hero-isms

Rezydencja artystyczna Centre of Performing Arts MITOS

5–18/09/2016
Studio Na Grobli

Celem grupy Mitos z Cypru jest przygotowanie oryginalnej, opartej na praktycznej analizie partii chóru, inscenizacji tragedii Ajschylosa Persowie w oryginalnym brzmieniu języka greckiego.

Ten etap projektu „Hero-isms” obejmuje rezydencję artystyczną w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego i pokaz pracy. Następne prezentacje odbędą się w Muzeum Etnograficznym i Starej Fabryce Octu w Limassol. Na ostatnim etapie projektu spektakl Persowie zostanie zaprezentowany w kwietniu 2017 roku w Pafos.

 

Wydarzenia

„Persowie” Ajschylosa. Chór

„Persowie” Ajschylosa. Chór

Pokaz pracy Centre of Performing Arts MITOS
16/09/2016

Centre of Performing Arts MITOS (Ośrodek Sztuk Widowiskowych MITOS) – organizacja non-profit założona w 2007 roku przez aktorów Elenę Agathokleous i Łukasza Walewskiego, z siedzibą w Starej Fabryce Octu w historycznym centrum Limassol na Cyprze.

Dorobek MITOS obejmuje 17 różnorodnych spektakli podejmujących różne tematy, wiele z nich realizowanych we współpracy. W obszarze zainteresowań twórców znajdują się dziedzictwo kulturowe i jego współczesna funkcja i percepcja. MITOS specjalizuje się w tworzeniu eksperymentalnych spektakli w oparciu o starogreckie dramaty. Ośrodek reprezentował Cypr na festiwalach i programach we Francji, Grecji, Chinach, Czechach, Polsce oraz uczestniczył w lokalnych i międzynarodowych sympozjach i konferencjach.

MITOS prowadzi działania mające na celu stworzenie platformy sztuk widowiskowych na Cyprze, organizując program rezydencji (theYard.Residency), festiwale (Festiwal Dramatu Antycznego Mikro, Strange Screen), spektakle teatralne, program edukacji teatralnej „lipasma”, warsztaty, projekcje, sympozja, cotygodniową audycję radiową itp. Równocześnie twórcy zwracają uwagę na sprawy społeczności lokalnej oraz współpracują z europejskimi i międzynarodowymi sieciami, wspierając mobilność i wymianę artystyczną.

MITOS koordynował dwuletni europejski program kulturalny „Pieśni moich sąsiadów” (2007–2013) i projekt  „Mój głos” (2014) w ramach programu Leonardo da Vinci. MITOS uczestniczy także w dwuletnim programie teatralnym „Hero-isms”. Ośrodek otrzymuje dofinansowanie Greckiego Ministerstwa Edukacji i Kultury.

Projekt realizowany we współpracy z Europejską Stolicą Kultury Pafos 2017

PAFOS-English-Logo-1