Konkurs

konkurs_event

 

Wyniki konkursu na projekt graficzny torby, notesu, bidonu oraz ołówka dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

Po obejrzeniu i zanalizowaniu trzydziestu czterech projektów graficznych komisja konkursowa w składzie: Paweł Pawlak (przewodniczący), Barbara Bergner-Kaczmarek, Monika Blige, postanowiła nagrodzić i skierować do realizacji projekt Karoliny Lubaszko. Autorce przyznano też regulaminową nagrodę pieniężną. Gratulujemy!

„Język graficzny użyty w tej koncepcji twórczo nawiązuje do estetyki materiałów wizualnych towarzyszących spektaklom Jerzego Grotowskiego na przestrzeni lat, nadając jego elementom nowy, współczesny i atrakcyjny wymiar. Ogromną zaletą tej propozycji jest przy tym nuta graficznego niedopowiedzenia, która uruchamia różnorodne systemy skojarzeniowe, czyniąc projekt wyjątkowo podatnym na twórcze interpretacje” – czytamy w uzasadnieniu merytorycznym wyników konkursu.

karolina-lubaszko_notes karolina-lubaszko_torba

Projekt Karolina Lubaszko

 

Konkurs na projekt graficzny torby, notesu, bidonu oraz ołówka dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

 

Instytut im. Jerzego Grotowskiego ogłasza konkurs na projekt graficzny kompletu 4 gadżetów: torby, notesu, bidonu oraz ołówka, które stanowić będą spójną całość. Konkurs realizowany jest w 20. rocznicę śmierci Jerzego Grotowskiego i stanowi część projektu „Grotowski. Elementarz”, w ramach którego refleksji poddajemy najważniejsze pojęcia, zjawiska i dokonania, tworzące podstawę wiedzy o Jerzym Grotowskim i kierowanym przez niego Teatrze Laboratorium. Projekt stawia sobie za cel zainspirowanie przedstawicieli młodszego pokolenia do podjęcia własnej refleksji, inspirowanej innymi niż dotychczas perspektywami i doświadczeniami.

Odchodząc od teatrologicznej perspektywy badawczej, ogłaszamy konkurs skierowany do artystów plastyków i projektantów graficznych. Czekamy na projekty, które będą twórczą interpretacją sylwetki Jerzego Grotowskiego i/lub jego dorobku. Liczymy na przefiltrowanie ikony Grotowskiego przez prywatne doświadczenia i współczesne dyskursy, konfrontujące się ze stwierdzeniem, że teatr Grotowskiego jest elitarny. Zachęcamy do zmierzenia się z Jerzym Grotowskim – takim, jaki może on być odbierany dzisiaj w dobie antropocenu. Jak mówi Dariusz Kosiński: „[…] czas najwyższy na rozpoczęcie pracy u podstaw w nadziei na swoiste «nowe otwarcie»”.

Projekty oceni komisja konkursowa w składzie: Paweł Pawlak (przewodniczący), Barbara Bergner-Kaczmarek, Monika Blige.

Na projekty czekamy do 18 marca 2019.

Regulamin pdf
Załączniki do Regulaminu pliki

 

Komisja konkursowa

Barbara Bergner-Kaczmarek jest graficzką, projektantką książek, linorytniczką, twórczynią książek autorskich. Studiowała projektowanie graficzne w Krakowie i we Wrocławiu. Od 1990 roku pracuje w Instytucie Grotowskiego, tworząc jego identyfikację wizualną, projektując druki informacyjne oraz książki. Swoje obrazy, grafiki, fotografie, książki artystyczne prezentowała na wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą. Książki artystyczne w zbiorach prywatnych w Niemczech, Francji, Izraelu, USA. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Monika Blige ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja teatrologiczna). W latach 2001–2005 bliska współpracowniczka Projektu Terenowego Teatru Węgajty. Od 2005 roku związana z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego (do 2007 Ośrodek Grotowskiego), od 2013 roku pełni w Instytucie funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych. Redaktorka ponad trzydziestu tytułów, współpracowniczka Icarus Publishing Enterprise oraz redaktorka czasopisma internetowego „Performer”.

Paweł Pawlak urodził się w 1962 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W 1985 roku obronił dyplom z grafiki projektowej u prof. Jana Jaromira Aleksiuna i od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się projektowaniem, zwłaszcza grafiką książkową i ilustracją. We współpracy z wydawcami z Polski i zagranicy opracował graficznie około 80 książek. Autor logo  Wrocławia i plakatów kulturalnych związanych z miastem. Zaprojektował scenografie do dwunastu spektakli teatralnych oraz jedną fontannę przed Wrocławskim Teatrem Lalek. Uhonorowany wieloma nagrodami w kraju i za granicą.