Archiwum

Zbiory Archiwum stanowią rdzeń Instytutu Grotowskiego, który zasila i kształtuje jego działalność, począwszy od organizacji bieżących wydarzeń i prowadzenia działalności edukacyjnej, poprzez przedsięwzięcia wydawnicze, skończywszy na upowszechnianiu, w wielu językach, dzieła Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium.

Kontakt: archiwum@grotowski-institute.art.pl

Nadzór nad Archiwum sprawuje Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

Galeria